AirSet ®              

Филтърна система с ускорен поток на димните газове

Дървомелачки в термопомпени сушилни за биомаса

Изобретател и патентопритежател Георги Тончев

Филтърната система AirSet ®  e с ускорен поток на димните газове. За разлики от всички други подобни тя работи с допълнителна въздушна тръба, която значително увеличава пречистването. Тръбата е с по-голямо сечение от това на димохода. Затова тя поема по-гялям поток свеж въздух, отколкото този от изгорелите газове. Ускореният и завихрен свеж поток увлича дима от ауспуси / комини и го насочва през филтърното тяло. Филтърът може да е ситна метална наномрежа и се поставя в по-широката тръба (вижте долните снимки). Фиксира се с магнити.  Може да е несменяем, но сваляем, и да се измива след зацапване. Може да е сменяем, например от евтина нетъкана текстилна наномрежа.

            Ускоряването на изходния поток увеличава енерго-ефективното изгаряне на горивото. Независимо дали то е твърдо, течно или от двигател с вътрешно горене. Техническото решение на филтъра е патентовано. То включва и допълнително вихрово ускорение.

Филтърната система AirSet ®  с ускорен поток на димните газове има пет основни предимства:

1.    Пречиства дима на ниска цена и е

2.   Поради понижаването на налягането на изхода на ауспуха/комина значително увеличава енергоефективността на горивния процес, което само по себе си намалява токсичността на дима и саждите в него.

3. Отпадна топлина от димните газове се преобразува в електричество, необходимо за електрическите вентилатори, ускоряващи и завихрящи изходния димен поток.

4. Ефективността на новоизобретената филтърната система се дължи на значително подобряване на очистителния процес, защото в изходящия поток се вкарва ускорена струя свеж въздух. Тя принуждава димните газове ускорено да преминават през филтърното тяло, поради което рязко се увеличава и ефективността на горенето.

5. Изцяло е направена от многократно рециклируеми материали

 

 

Повече може да изтеглите от ТУК !   inventortonchev@gmail.com  0876 403 727

 

Дървомелачки в термопомпени сушилни за биомаса

Известно е, че различните видове биомаса и други органични субстанции в природата са с висока влажност. А за тяхното съхраняване и обработване много често се налага сушене. Включително и при различните технологии за ползването на дървесни отпадъци, клони и други видове биомаса като екологично гориво в енергийни котли и за обикновени печки. У нас запрашаемостта на въздуха е много висока и в пъти надхвърля приетите норми. От това рязко растат болестите на дихателните органи и по-специално астмата. Хиляди хора умират годишно от финните прахови частици във въздуха, особено в населените места. Един от основните зимни замърсители са мокрите дърва, които горят ежедневно в стотици хиляди обикновени печки и камини.

Вместо потребителите да ползват скъпи печки за пелети и да купуват скъпи пелети е значително по-изгодно  дървата и клоните (последните практически не се събират от дървосекаческите фирми) да се раздробяват и изсушават преди да се предлагат на пазара като дърва за огрев. Отпадната дървесина в гората сега поддържа горските пожари, гние на сечищата и е развъдник на зарази по горите. Горенето на изсушени дърва намалява с около 40% вредните прахови частици в дима. Сушенето пряко повишава калоричността на горивото с над 20%, както и скоростта на горенето му. Затова отдаваната топлина става в самите печки и камини, а не в димоходите и в атмосферата, какъвто е масовия случай на непълноценното горене на влажната дървесина. За сушенето на дървата при естествени условия са необходими много месеци, но и така не се достига изсушаване до необходимата ниска влажност.

За ефективно сушене предлагаме нашето патентовано енергоикономично решение с термопомпени изсушителни инсталации с енергорекуперация. То работи циклично, за което се разходва много по-евтината нощна еленергия. Това помага и за денонощния баланс на енергосистемата.

В новоизобретените комбинирани термопомпени сушилни камери едновременно става оптимално надробяване и сушене на дървесината в компютърно контролиран процес. Пакетирането й във влагоизолирани чували е автоматизирано. Дървесината в тях е около 4 пъти по-евтина от пелетите и не са нужни специални скъпи пелетни печки и котли, които струват хиляди левове. Надробената сушена дървесина гори високо ефективно във всички печки и камини, които са много стотици хиляди у нас и са евтини на пазара.

Освен рязкото намаляване на запрашаемостта, изключително важно е, че не са необходими никакви преференции и непазарни мерки за  въвеждането на сушилните. Електрическата икономия от ползването на комбинирани термопомпени сушилни е над 7 пъти, при което и калоричността на единица маса значително се увеличава. Затова крайната цена за единица маса надробени сушени дърва с определена калоричност е напълно конкурентна, защото не е по-висока от тази на неизсушените.

Описаното техническото решение е иновация с положителeн доклад за световна новост и е патентно чисто, доказано с единствено меродавните безапелационни експертизи на единствения компетентен орган – Патентното ведомство. Може да ги видите ТУК.

 

Smoke filter AirSet ® with a forced exhaust flow

The smoke filter with a forced exhaust flow works with an additional air pipe. It creates fresh air flow and it accelerates together with smoke.

The recovery of the air stream increases the energy-efficient combustion of the fuel. Regardless of whether it is hard, fluent or in an engine with internal combustion. The technical solution of the filter is patent pending.

The bottom has several advantages of the newly patented a smoke filter with an accelerated exhaust flow:

1. Purification of smoke

2. It increases the energy efficiency of the fuel combustion, which in itself reduces the smoke toxicity.

The waste heat is converted into electricity, consuming of electric fans, which accelerated exhaust flow

More can download HERE !          nventortonchev@gmail.com +359 876 403 727

 inventortonchev@gmail.com  0876 403 727

Website in progress !!!

 

 

 
Live Stats For Website