ДЕБИТ НА ВОДАТА

 

Кладенец

 AIRSET

 

 

 

Околната среда и човешко здраве

Взаимното влияние на всички земни системи означава, че нищо, което влагаме в екосистемата не само не изчезва, но продължително дава своето отражение. С други думи, това, което правим на планетата, правим за себе си. Замърсителите достигат до нас чрез храната, която ядем, водата, която пием, и въздуха, който дишаме, и застрашават здравето ни. И това е ставало и винаги ще става в живота сега и в дългосрочно бъдеще. Само замърсяването на въздуха е свързано с повече от един милион смъртни случая и безброй болести всяка година по света. А въздухът пряко и безспорно значително въздейства върху водата на планетата. Затова планинският въздух е най-чист, съответно водата в планините е най-чиста.  Децата и възрастните хора са най-уязвимите членове на нашето общество. Те са  особено податливи на радиация, токсини като тежки метали, нитрати, нитрити, пестициди и др., които от почвата пряко попадат в подпочвената и повърхностните води.

Човешкото тяло е предимно вода - до 70% вода. Добавете това към реалността, че само 2,5% от водата на планетата е питейна и става ясно защо защитата на водата ни е толкова важна. Фракингът на природен газ, който замърсява подземните води, неизбежно води до здравни проблеми в общностите на теритоирите, в които се извличат тези ресурси. Замърсеният отток от градовете и фермите се влива в реките, от които извличаме голяма част от нашата питейна вода и завършва в телата ни. Именно затова нашата планинска вода WATER OF ROYALS ® гарантира здравословен начин на живот.

Пълната лабораторна експертиза за питейните качества на водата за консумация без ограничения изтеглете от тук !

Пълният обхват на защитата на търговската марка WATER OF ROYALS ® може да изтеглите от ТУК !

Въздух

Емисиите на моторни превозни средства и промишлените емисии оказват влияние и върху човешкото здраве, тъй като тези източници съдържат опасни замърсители като живак и серен диоксид. Американската асоциация по белите дробове установи, че твърде много американци живеят в райони с нездравословно замърсяване на въздуха и са изложени на риск от заболявания като белодробни и сърдечни заболявания, рак и астма. Нарастващите глобални температури от изменението на климата влошават замърсяването. Вътрешният въздух може да бъде опасен, като се има предвид наличието на химикали от строителни материали, битови продукти и мухъл. Заболяванията, причинени от замърсяването на въздуха, държат децата извън училище и възрастните безработни и водят годишно приблизително до стотици хиляди преждевременни смъртни случаи в света. Чистият въздух и чистата питейна вода са пряко свързани и затова ние ги разглеждаме в една система AIRSET.

жте видео за източника на WA

InventorTonchev@gmail.com  0876 403 727

Website in progress !!!

 

 

 
Live Stats For Website